header met logo

Printen van deze pagina:
Zet via "bestand" en "pagina
instelling" de marges links en
rechts beide op 3,4 mm.
Selecteer eventueel een deel
van de pagina en druk dit af
via "bestand", "afdrukken" en
"selectie".
Alle prijslijsten kunnen beter
als "gedownloade" versie
worden afgedrukt.
Zie hiernaast bij downloads.

Nauwkeurigheid


1 kilogram op 1000 kilogram

 

Gewichten voor het kalibreren en justeren van weegschalen worden geleverd in de nauwkeurigheids klassen M1 t/m E1.

M1 gewichten hebben voldoende nauwkeurigheid om normale industriële weegschalen van IJkklasse III te kunnen kalibreren en justeren.

 

  In de onderstaande tabel: Nauwkeurigheids klassen worden de nauwkeurigheden van de verschillende klassen per ijkgewicht aangegeven.

Klik voor meer informatie over nauwkeurigheid, ijkwet, handelsdoeleinden enz. op: nadere toelichting.


Uitvoeringen


Messing vernikkelde knopgewichten
1 en 2 g en 1 en 2 kg 

De gietijzeren gewichten van 5 t/m 50 kg zijn gecoat en hebben de vorm van een rechthoekig blok met een ronde as als draaggreep.

Stalen, gecoate gewichten van 1 en 2 kg hebben het model van een knopgewicht. Alle messing, messing vernikkelde en roestvast stalen gewichten vanaf 1 gram tot 50 kg hebben eveneens de vorm van een knopgewicht.

Knopgewichten van 10 kg en zwaarder zijn door hun gewicht niet zo gemakkelijk meer om vast te pakken. Daarom worden deze in de F en E klassen ook geleverd in de vorm van beugelgewichten of cylindrische gewichten met een draag-as.
 

Gietijzeren gewichten van 200 kg tot 1000 kg kunnen op de lepels van een vorkheftruck worden vervoerd en hebben bovendien een hijsoog. Zie: Voorbeelden van gewichtsvormen.

Overeenkomstig de EG norm OIML R 111 worden gewichten uitsluitend gemaakt met waarden in de getallenreeks 1 - 2 - 5.
Dus b.v. 10 g, 20 g, 50 g enz.. Een gewicht van b.v. 30 g is dus niet standaard leverbaar.


 

Certificaten

 

Alle gewichten in alle klassen kunnen met een DKD certificaat geleverd worden.

De DKD (Deutsche Kalibrier Dienst) is het equivalent van de Nederlandse NKO en RvA certificeringsorganisaties en is o.a. ook door Nederland erkend als officiële certificeringsinstelling.

Ieder afzonderlijk gewicht kan geleverd worden met een certificaat, maar bij meerdere gewichten (vanaf ca. 5 stuks) is het voordeliger om alle gewichten in één z.g. verzamelcertificaat op te nemen.


 

Een certificaat van een gewichten-set is altijd een verzamelcertificaat.

De feitelijke nauwkeurigheid van een gewicht is niet afhankelijk van een certificaat : alle gewichten voldoen aan de OIML normen uit de klasse waarin het gewicht is gespecificeerd.


 


HERKALIBREREN VAN GEWICHTEN


Kalibratie certificaat
 

Gewichten zijn weliswaar duurzaam, maar blijven niet altijd hun juiste massa behouden. Om constant aan de nauwkeurigheidseisen te blijven voldoen, moeten gewichten met regelmatige tussenpozen gecontroleerd en zonodig opnieuw gejusteerd worden. De intervallen tussen de herkalibratie perioden wordt sterk bepaald door de gebruiksintensiteit en de daarmee verbonden slijtage van het gewicht.

Aanbevolen termijnen voor herkalibratie zijn:

1 jaar Voor gewichten die vaak worden gebruikt, die in vochtige of vervuilende omstandigheden, of buiten worden ingezet.
2 jaar Na de eerste (nieuw) kalibratie van gewichten.
3 jaar Na een herkalibrering, waarbij bleek dat herjustering niet nodig was omdat het gewicht nog binnen de toegestane toleranties is gebleven.

Voor herkalibratie kunnen gewichten naar Weegtechniek Holland gezonden worden. De gewichten worden gecontroleerd, zonodig hersteld en opnieuw gejusteerd. Er wordt een DKD kalibratiecertificaat opgemaakt dat bij retourzending wordt meegeleverd.


 

Het is mogelijk twee certificaten te laten opmaken: 1 x direct bij ontvangst van de gewichten en 1 x na hernieuwde justering. Op deze wijze kan worden beoordeeld in welke staat het gewicht was bij inzenden, en kan beslist worden of de herkalibratie termijn te lang was, of mogelijk verlengd kan worden.

Bij ISO 9000 regimes wordt geadviseerd in de formulering onder: "beheersing meet-, keurings- en beproevingsmiddelen", op te nemen dat de herkalibreringstermijn afhankelijk is van de vastgestelde afwijkingen bij herkalibratie van de gewichten. Bovendien dat de kalibraties worden uitgevoerd door een instantie die overeenkomstig de EA (European cooperation for Accreditation) en ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) erkend is.

Zie: Prijslijst Herkalibrering gewichten


 

Kalibreren van een weegschaal

   

Vooraf moet worden vastgesteld aan welke nauwkeurigheids eisen de weegschaal zèlf moet voldoen. Daarbij is maatgevend de nauwkeurigheid van de aflezing: de schaalverdeling (e) en het aantal schaalverdelingen. Voor geijkte en ijkwaardige weegschalen gelden de normen van de IJkwet. Bij weegschalen in klasse III van de IJkwet zijn de volgende toleranties voor in gebruik zijnde weegschalen van toepassing:

0 -   500 e
  fout < 1 e
500 - 2000 e
  fout < 2 e
> 2000 e
  fout < 3 e

Door nu "e" te vervangen door de waarde van 1 schaaldeel kunnen de maximaal toegestane afwijkingen worden bepaald.

De nauwkeurigheid van de toe te passen gewichten dient 5 x hoger te zijn als de voor de weegschaal toegestane afwijking op ieder punt in het weegbereik.

Bij voorbeeld: heeft een weegschaal een schaalverdeling (e) van 10 gram, dan mag hij in het gebied van (0 - 500 e =) 0 tot 5 kg niet meer dan 10 gram afwijken. Een kalibratie gewicht van 5 kg mag dan niet meer dan ( 1/5 e =) 2 gram afwijken.

 

Bij niet ijkwettelijk gekeurde weegschalen mag de gebruiker zelf vaststellen met welke nauwkeurigheidseisen hij zijn weegschaal wil toetsen. Daarbij is ook weer de norm: 1/5 van de gewenste weegnauwkeurigheid een goede maatstaf.

Als een weegschaal op correcte wijze gekalibreerd wordt, dienen er vijf metingen te worden gedaan, verdeeld over het hele weegbereik.
Twee van die metingen moeten het nulpunt en het volledige weegbereik zijn. De tussenliggende waarden moeten bovendien zo gekozen worden dat ze op of net onder de waarden van 500 e en 2000 e liggen.
Bij voorbeeld: bij een weegschaal met 10 kg weegvermogen kunnen dat de waarden:
0 - 2 - 4 - 7 - 10 kg zijn.

Hiervoor zijn dan gewichten nodig: 1 x 1 kg, 2 x 2 kg en 1 x 5 kg. Hiermee kan, door combinatie van de gewichten, iedere waarde tussen 1 kg en 10 kg worden samengesteld.

 

 

 

NAUWKEURIGHEIDs klassen
 

 

Gewicht
1
 
g
0
, 010
0
, 03
0
, 10
0
, 30
1
, 0
3
   
2
 
g
0
, 012
0
, 04
0
, 12
0
, 40
1
, 2
4
   
5
 
g
0
, 015
0
, 05
0
, 15
0
, 50
1
, 5
5
   
10
 
g
0
, 020
0
, 06
0
, 20
0
, 60
2
, 0
6
   
20
 
g
0
, 025
0
, 08
0
, 25
0
, 80
2
, 5
8
   
50
 
g
0
, 03
0
, 10
0
, 30
1
, 0
3
, 0
10
   
100
 
g
0
, 05
0
, 15
0
, 50
1
, 5
5
, 0
15
   
200
 
g
0
, 10
0
, 30
1
, 0
3
, 0
10
   
30
   
500
 
g
0
, 25
0
, 75
2
, 5
7
, 5
25
   
75
   
1
 
kg
0
, 50
1
, 5
5
, 0
15
   
50
   
0
, 15 g
2
 
kg
1
, 0
3
, 0
10
   
30
   
0
, 10 g
0
, 30 g
5
 
kg
2
, 5
7
, 5
25
   
75
   
0
, 25 g
0
, 75 g
10
 
kg
5
, 0
15
   
50
   
150
   
0
, 50 g
1
, 50 g
20
 
kg
10
   
30
   
100
   
300
   
1
, 0 g
3
, 0 g
50
 
kg
     
     
     
     
2
, 5 g
7
, 5 g
100
 
kg
     
     
     
     
5
, 0 g
15
    g
200
 
kg
     
     
     
     
10
    g
30
    g
500
 
kg
     
     
     
     
25
    g
75
    g
1000
 
kg
     
     
     
     
50
    g
150
    g


PRODUCTIE IJKGEWICHTEN      
 

Terug naar begin


 

 

 

 

 


Terug naar begin


 

 

 

 

 

Terug naar begin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar begin

 
   

Meten van het magnetisme van het ruwe materiaalCNC frezen van een stapelbaar cylindergewicht
Messing gewichten worden vernikkeld . . . >>
Hoogglanzend polijsten van een roestvast stalen 10 kg knopgewicht


De gewichten worden gejusteerd in de gewenste nauwkeurigheidsklasse door vergelijking tegenover massastandaarden uit hogere nauwkeurigheidsklassen. >>Justering van een 50 kg gewicht

  ZO WORDEN IJKGEWICHTEN GEMAAKT!

<< Vanuit de voorraad speciale legeringen van staal, messing en roestvast staal . . .

CNC draaien van een cylinder/knopgewicht
<<. . . of frezen van het basis materiaal


Galvanisch vernikkelen

<< . . . roestvast stalen gewichten in de hogere
nauwkeurigheidsklassen worden gepolijst.

Justering van 500 grams gewichtjes
<< Justering vindt plaats van gewichten vanaf
1 mg
tot en met gietijzeren gewichten van
1000 kg in de
klassen M1 t/m/ E1 . . .
  
  Voorbeelden van gewichtsvormen   
   
 
 

Terug naar begin


 

 

 

 

 

Terug naar begin
 

 

 

 

Milligram gewichtjes
in plaat- en draadvorm

 

Cylindergewicht
10 kg stapelbaar,
in gepolijst RVS


Haakgewicht

Etui voor milligram- en gramsgewichten

Knopgewichten
Europees model
volgens
OIML R 111

Messing vernikkelde
knopgewichten M1
in kunststof doos
met schuimvulling

Blokgewichten
in geverfd en
verzinkt gietijzer
klasse M1

RVS knopgewichten
M1 in houten doos

Blokgewicht 20 kg
in gepolijst RVS,
klasse F1

Gewichtenset in doos,
messing vernikkelde
knopgewichten,
Klasse M1

Stapelbare schijf-
gewichten met
draagstang,
klasse M1

Gewichtenset in doos,
gepolijst RVS knop- en milligramgewichten,
met pincet en penseel,
klasse F1

Kooi gewicht voor 20 kg blokgewichten
 
Op maat gemaakte doos voor gewichtenset
 

 

X