header met logo
 
Weegtechniek Holland B.V.
Patroonsweg 23
3892 DA Zeewolde
Nederland

Tel.  
Fax.

+31 (0)36 522 20 30
+31 (0)36 522 20 60
Email   info@weegtechniek.nl
info@soehnle-professional.nl
info@soehnle-medical.nl
info@soehnle.nl
info@satex.nl

info@elgawa.com

Over Weegtechniek

Wie, wat, waar

Weegtechniek Holland is opgericht in 1985 door specialisten op het gebied van elektronische en mechanische weegtechnieken, die toen al meer dan 20 jaar ervaring hadden in het ontwerpen, produceren en leveren van professionele weegapparatuur.

In Zeewolde, in het zuid oosten van de provincie Flevoland, is de onderneming gevestigd in een ruim bedrijfspand, met een groot magazijn voor de grote voorraad half- en eindproducten en een ruime hal voor de assemblage en (ijk)keuringen van de af te leveren weegschalen.

Zeewolde ligt centraal, precies in het midden van Nederland en vlakbij de grote snelwegen. Ideaal voor snelle dienstverlening.

Soehnle en Satex gebruikers in Suriname kunnen contact opnemen met: Elgawa N.V. in Paramaribo, tel. 499 447 of een email sturen via het contactformulier: klik hier voor het contactformulier

Weegtechniek Holland is een door het Nederlands Meetinstituut NMi en door Verispect gecertificeerd keuringsbedrijf en is daarmee geautoriseerd voor:

  • het afgeven van CE verklaringen voor nieuwe weegschalen volgens artikel 6 van de Metrologiewet
  • het justeren en herkeuren van bestaande weegschalen volgens artikel 7 van de Metrologiewet
  • het keuren van weegschalen volgens EN 45501-8.2


Zeewolde ligt centraal in Nederland


Klik hier voor: Weegtechniek op Google Earth


Weegtechniek Holland in Zeewolde

 
LEVERINGSPROGRAMMA
Het productenpakket bestaat uit:   
  

   industriële weegschalen

   medische weegschalen

   laboratorium weegschalen

    elektronische krachtopnemers

   analoge en digitale meetversterkers

   ijkgewichten, klasse M1 t/m E0
   advies en know how
   ijkkeuringen, kalibratie certificaten en service ter plaatse

 

Soehnle
Terug naar begin

Soehnle fabrieken in Zuid Duitsland: Backnang
 

Als importeur voor de gehele Benelux van de weegschalen van SOEHNLE - PROFESSIONAL maakte Weegtechniek dit merk tot een algemeen bekend en gewaardeerd product, waarbij korte levertijden en uitstekende after sales service de kwaliteit van dit Duitse product nog verhogen.

Sinds 2009 zijn ook de medische weegschalen
van SOEHNLE - MEDICAL opgenomen in het leveringsprogramma van Weegtechniek Holland.
Inmiddels worden alle grotere platform weegschalen van SOEHNLE volledig in Zeewolde geproduceerd, (ijk)gekeurd en CE gecertificeerd.

 

SATEX


 

 

 


Sinds 2003 is een nieuwe lijn van standaard platformweegschalen ontwikkeld onder de merknaam Satex.
Deze worden in opdracht en naar ontwerp van Weegtechniek Holland geproduceerd in China en Taiwan.

De kwaliteit is gelijkwaardig aan de normale industrieweegschalen
van Europese oorsprong.
Door de grote omzet zijn de prijzen echter véél interessanter.

De weegschalen worden gebouwd met Duitse krachtopnemers en hebben vrijwel alle een Nederlandse, NMi CE IJktoelating


 
Assemblage en ijking van Satex weegschalen
 

productie
Terug naar begin


Eindmontage en keurings hal

Ook de Weightec meetversterkers en toebehoren worden in eigen beheer ontwikkeld en productierijp gemaakt. De assemblage en eind testen worden per afzonderlijk toestel op een aparte testafdeling uitgevoerd met speciaal daarvoor ontwikkelde software en simulators.

 

De kleinere Soehnle en Satex weegschalen komen als halffabricaat bij Weegtechniek binnen, en worden in de eindmontagehal geassembleerd, geprogrammeerd, gejusteerd en zo nodig CE ijkwettelijk gekeurd. De fabricage en keuring van de grotere platform weegschalen vindt volledig in Zeewolde plaats.


Testafdeling Weightec weegprocessoren

 

voorraad
 

Levering uit voorraad
  Het grootste deel van het leveringsprogramma wordt uit voorraad geleverd.
De grote kracht van het bedrijf zit in de bijzonder korte levertijden.
Omdat van alle weegschalen tenminste de halffabricaten op voorraad zijn, is er niet veel tijd nodig voor het afleveringsgereed maken van de binnengekomen opdrachten.
 

verkoop en advies
 


Showroom Weegtechniek Holland

Een uitgebreide website met het volledige everingsprogramma, documentatie, prijslijsten en handleidingen maakt het voor de afnemers gemakkelijk om hun wensen af te stemmen op de leveringsmogelijkheden en de prijzen. Ruim 45 jaar ervaring op het gebied van elektronische weeginstallaties staat de afnemers van platformweegschalen, krachtopnemers en meetversterkers ten dienste.

Telefonisch overleg over de toepassing van weegschalen, of de componenten daarvoor, zorgt ervoor dat bij ingebruikname van de apparatuur de afnemer tot zijn tevredenheid zal vaststellen dat hij precies geleverd heeft gekregen wat hij wilde hebben.


Een van uw gesprekspartners aan de telefoon

 

In de showroom in Zeewolde kunnen de meeste producten uit het leveringsprogramma :

- platformweegschalen
- krachtopnemers
- meetversterkers

worden bekeken en zijn werkend te zien.

Hier kan worden uitgeprobeerd of de aan te schaffen weegapparatuur doet wat ervan verwacht wordt.


U krijgt deskundig advies, gebaseerd op jarenlange ervaring met industriële weegapparatuur


Ordervoortgangscontrole, verzendingen en de servicedienst worden uitgevoerd op basis van het ISO 9001 kwaliteitshandboek van Weegtechniek Holland.
Een uitgebreide administratieve verslaglegging van de geleverde apparatuur zorgt ervoor dat de servicedienst beschikt over up to date gegevens bij reparatie en onderhoud.
Met veel afnemers is een jaarlijks onderhouds- abonnement overeengekomen, waardoor het gecertificeerd houden van de weegschalen binnen een bedrijf door Weegtechniek Holland wordt overgenomen.

 

service dienst
Terug naar begin

Reparaties en onderhoud worden zowel op het bedrijf in Zeewolde uitgevoerd als ook lokaal bij de afnemers ter plaatse. Met de serviceauto’s kan tot 1500 kg aan gecertificeerde ijkgewichten worden meegenomen voor het uitvoeren van calibraties, justeringen en (NMi en Verispect) certificeringen.

De serviceauto’s hebben gespecialiseerde meetapparatuur en een uitgebreide voorraad aan onderdelen bij zich voor het snel en vakkundig kunnen uitvoeren van reparatiewerkzaamheden.

Alle service technici zijn NMi, Verispect, BHV en VCA gecertificeerd.

 


"At your service" door de hele Benelux

Klik hier voor de: Servicedienst tarieven

   
 

 
X